Dlaczego obecność wolontariuszy na dziecięcym oddziale onkologicznym jest taka ważna? Odpowiedź na to pytanie usłyszeli uczestnicy ostatniego w tym roku spotkania w ramach Kursu Wolontariatu, które odbyło się 25 kwietnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Pierwszą część tego spotkania poprowadziła doc. Katarzyna Muszyńska – Rosłan, na co dzień pracująca w Klinice Onkologii i Hematologii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku oraz członek Rady naszej Fundacji.

Następnie omówiliśmy organizację i przygotowania do głównej kwesty żonkilowej. Kurs wolontariatu rozpoczął wiosenną część kampanii „Pola Nadziei”, w ramach której promowana jest opieka paliatywna i otwarcie na potrzeby drugiego człowieka. Wolontariusze również będą mogli spróbować swoich sił w ramach dorocznej zbiórki, która odbędzie się 12 i 13 maja. W tych dniach każdy, kto wrzuci datek do puszki otrzyma od nich żonkil – symbol nadziei.

Wszyscy uczestnicy naszego kursu, którzy wezmą czynny udział w majowej kweście otrzymają od nas specjalne certyfikaty. Dziękujemy wszystkim za udział w naszym szkoleniu i mamy nadzieję, że udało się nam zaszczepić w nich chęć pomagania innym.