Pod hasłem „Daliśmy radę” już po raz szósty spotkają się dzieci będące w trakcie i po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz ich rodzice. Zjazd „Onkoludków” odbędzie się w niedzielę, 21 czerwca w Ełku.

Zjazd „Onkoludków” ma charakter rodzinnego festynu, podczas którego spotykają się rodziny dzieci leczonych lub już wyleczonych z choroby nowotworowej. Spotkanie służy m.in. zabawie, integracji, odnowieniu znajomości i przyjaźni, wymianie doświadczeń, a także propagowaniu w społeczeństwie wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci.

W programie przewidziano liczne atrakcje dla najmłodszych. Do ich dyspozycji będą dmuchane place zabaw, malowanie twarzy, konkursy. Organizatorzy przygotowali też coś specjalnie z myślą o dorosłych. W strefie medycznej zaplanowano warsztaty jogi, badania – pomiar składu masy ciała, ocenę dermatoskopową skóry, pomiar RR. Dodatkowo uczestnicy zyskają możliwość konsultacji z dietetykiem, psychologiem, onkologiem dziecięcym. W programie znalazły się również wykłady. Dr n med. Małgorzata Sawicka – Żukowska opowie o tym, co jest ważne w zdrowym stylu życia, szczególnie u pacjentów po onkologicznych „przejściach”, zaś doc. Katarzyna Muszyńska – Rosłan spróbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: „Dlaczego jesteśmy silniejsi?” i spróbuje zachęcić młodzież i młodych dorosłych do wspólnych działań na rzecz własnego zdrowia i wsparcia aktualnie chorujących dzieciaków.

Podczas wydarzenia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na nową nazwę „Ozdrowieńców”. Uczestnicy zostaną też zaproszeni do udziału w konkursach sprawnościowych a także do konkursu na najwspanialsze, rodzinne ciasto! Nagrodą będzie min. rodzinny weekend w „Lipowym Moście”. Piknik zakończy klimatyczne ognisko, na którym nie zabraknie pieczenia kiełbasek i dźwięków gitary.

Wydarzenie jest okazją do promocji wiedzy na temat choroby, jej skutków i sposobów im zapobiegania wśród ozdrowieńców. Zjazd „Onkoludków” to próba stworzenia unikalnej platformy do wymiany doświadczeń, wspierania się nawzajem, pokazania jak dać sobie w życiu radę. Wydarzenie pozwala wzmacniać starania związane z edukacją onkologiczną i budowaniem świadomości w tym względzie w społeczeństwie.

Tegoroczne spotkanie organizowane jest 21 czerwca w Ełku, na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej. Ubiegłoroczny, jubileuszowy zjazd miał miejsce w Białymstoku i wzięło w nim udział przeszło 300 osób. Uczestnicy tego wydarzenia to głównie pacjenci białostockiego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego pochodzący zarówno z Białegostoku jak i z całego regionu.

Organizatorami Zjazdu są: Fundacja „Pomóż Im” oraz Ełckie Stowarzyszenie „Onkoludki”. Wydarzenie objęli patronatem Prezydent Miast Ełku, Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Marszałek Województwa Podlaskiego. Honorowym Patronatem objęła wydarzenie również była Pierwsza Dama Jolanta Kwaśniewska oraz Fundacja „Porozumienie bez barier” w ramach, której działa Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową, członkami której są organizatorzy spotkania.