W czwartek 4 marca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB odbyło się pierwsze spotkanie w ramach kursu wolontariatu organizowanego przez Fundację „Pomóż Im”.

W pierwszym z czterech spotkań dla przyszłych wolontariuszy wzięło udział przeszło 400 osób. Widać wyraźnie, że gotowość do niesienie bezinteresownej pomocy nie słabnie, w szczególności wśród młodych ludzi, którzy dominowali na sali.

Podczas inaugurującego kurs wystąpienia, prezes Fundacji, Arnold Sobolewski opowiadał o powstaniu, początkach oraz działalności Fundacji. Zwrócił również uwagę na realizowane projekty, nakreślił plany na przyszłość, a przede wszystkim wyjaśniał czym na codzień zajmuje się kierowana przez niego organizacja pozarządowa.

Dr Emilia Sarnacka przybliżyła przyszłym wolontariuszom prawa jakie im przysługują. W barwny sposób prezentowała tematykę praw i obowiązków w wolontariacie.

Na koniec, Grzegorz Bejda, koordynator wolontariatu w Fundacji „Pomóż Im”, dzielił się swoimi wrażeniami i emocjami, które towarzyszą każdemu spotkaniu z chorymi dziećmi.

Kolejne spotkanie w ramach kursu zaplanowano 10 marca 2016 i poprowadzi je dr Dariusz Kuć – lekarz Domowego Hospicjum dla Dzieci.

Kurs Wolontariat to stały element ogólnopolskiej kampanii społecznej „Pola Nadziei”, której przebieg w naszym regionie koordynuje Fundacja „Pomóż Im”. Podsumowaniem kursu i pierwszym sprawdzianem dla „świeżo upieczonych” wolontariuszy będzie ich udział w dorocznej zbiórce na rzecz Hospicjum pod hasłem „Żonkilowa kwesta”.