Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Białymstoku jest krajowym koordynatorem monitorowania stanu zdrowia osób leczonych w dzieciństwie z powodu nowotworów. W ramach współpracy międzynarodowej Klinika uczestniczy w projekcie dotyczącym stanu zdrowia dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców leczony był w dzieciństwie z powodu nowotworu. Badania polegają na wypełnieniu anonimowej ankiety oceniającej stan zdrowia dzieci byłych pacjentów Kliniki i posłużą ocenie wpływu choroby nowotworowej i jej leczenia na zdrowie dzieci byłych pacjentów. Badania mogą być również wskazówkami do przeprowadzenia ewentualnych kolejnych zmian protokołów terapii.

Dlatego jeśli ktoś z Państwa jest osobą leczoną w dzieciństwie z powodu nowotworu i ma własne dzieci, prosimy o kontakt mailowy z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (onkdziec@umb.edu.pl) w celu wypełnienia wyżej wspomnianej ankiety oceniającej stan zdrowia Państwa dzieci.