W piątek 9 grudnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ma miejsce konferencja naukowo – edukacyjna pod hasłem: „Pacjent „Inny”, wyzwaniem opieki medycznej”, dla której bezpośrednią podstawą i punktem wyjścia jest wyjątkowa publikacja o tym samym tytule.

Organizatorami spotkania są Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB, Wydawnictwo Silva Rerum, Fundacja „Pomóż Im”, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło UMB oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

Podstawę dla konferencji z udziałem przedstawicieli środowiska medycznego i naukowego oraz punktem wyjścia do dyskusji było niecodzienne i wyjątkowo ważne opracowanie poświęcone kwestii leczenia tzw. „innych” pacjentów. Poruszony na jego łamach problem akceptacji wszelkiej inności, tolerancji, wrażliwości, empatii, ale też czysto techniczne uwarunkowania związane z leczeniem pacjentów odmiennych kulturowo to temat w zasadzie nieobecny w społecznej dyskusji.

Próżno szukać informacji na ten temat w mediach. Ale to nie oznacza, że stanowi to problem wirtualny, hipotetyczny. Dlatego tak ważne jest, że autorzy tej pracy uczynili pierwszy, ważny krok w kierunku zainicjowania dyskusji nad tą kwestią.

W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchają wystąpień dotyczących leczenia chorych wyznawców Islamu czy Świadków Jehowy. Będzie też mowa o specyfice prowadzenia opieki medycznej w stosunku do osób cierpiących na schorzenia psychiczne, ale też wady słuchu czy pacjentów z zagranicy, nie mówiących po polsku.

Co ciekawe decyzją wydawnictwa Silva Rerum cały dochód z jej sprzedaży wspomoże podopiecznych Fundacji Pomóż Im. Pragniemy serdecznie podziękować redaktorom wydania z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: prof. dr hab. n. med. Elżbiecie Krajewskiej-Kułak, dr n. o zdrowiu Andrzejowi Guzowskiemu, dr n. o zdrowiu Agnieszce Lankau oraz dr n. o zdrowiu Grzegorzowi Bejda z Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. Oprócz nich swój udział w powstaniu tej pozycji miało 62 autorów poszczególnych rozdziałów, którym również należą się osobne słowa podziękowania.
Szczególnie zaś chcemy skierować je w stronę prof. dr hab. n. med. Jerzego Marcinkowskiego, który wykonał recenzję naukową książki oraz korektorkom i całemu wydawnictwu Silva Rerum – redaktor prowadzącej – dr Magdalenie Zdrowickei-Wawrzyniak oraz dr Paulinie Wiśniewskiej i dr Katarzynie Strzyż