W gronie 23 dzieci, które w Zakopanem spędzą ferie, są zarówno podopieczni Fundacji, którzy przeszli terapię onkologiczną oraz ich zdrowe rodzeństwo. Dla części spośród nich będzie to pierwszy wyjazd w góry.

Fundacja organizuje wyjazdy dwa razy do roku – latem i zimą. Ich cel to przede wszystkim rehabilitacja bio-psycho-społeczna, która obejmuje m.in. rehabilitację fizyczną poprzez ruch na świeżym powietrzu i zajęcia sportowe, wsparcie psychiczne, służące głównie usamodzielnieniu się dzieci, wzmocnieniu wiary we własne siły oraz rehabilitację społeczną, która ma służyć przełamywaniu barier utrudniających powrót lub rozpoczęcie funkcjonowania w gronie rówieśników.

Dzięki turnusom w dzieciach wzrasta poczucie pewności siebie. Wierzą, że pomimo choroby, która je dotknęła w niczym nie ustępują swoim zdrowym rówieśnikom. Pokonując górskie szczyty, walczą zarazem ze swoimi słabościami, ucząc się w ten sposób również samodzielności.

To 9 wyjazd do Zakopanego organizowany przez Fundację „Pomóż Im” dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową. Specyficzny, górski klimat pozytywnie wpływa na postęp i tempo rehabilitacji oraz regenerację organizmu.

Wśród podopiecznych Fundacji są dzieci nie tylko z województwa podlaskiego lecz również z Warmii i Mazur (obszar byłego województwa suwalskiego). W wyjeździe dzieciom towarzyszą opiekunowie – lekarze, psycholog, pedagodzy oraz wolontariusze Fundacji, dla których wyjazd jest nagrodą za poświęcenie i wkładane serce, ale również stanowi dodatkową możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.