Fundacja „Pomóż Im” serdecznie zaprasza na bezpłatny kurs dla wolontariuszy, trwający od 16 stycznia do 13 marca 2014 roku.

Kurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz dorosłych, zainteresowanych niesieniem bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym.

Na kurs składa się cykl czterech spotkań w terminach: 16.01, 13.02, 27.02, 13.03. 2014 roku. Spotkania odbywać się będą o godz. 18:00 w Auli Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, przy ul. Szpitalnej 37. Czas trwania każdego z nich to 90 minut.

Podczas kursu będą poruszane następujące treści: podstawowe terminy związane z wolontariatem, prawa i obowiązki wolontariuszy, działalność Fundacji „Pomóż Im”, zagadnienia ogólne z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej, zagadnienia psychologiczne i kurs pierwszej pomocy.

Każdy uczestnik kursu uczestniczy zarówno w zajęciach praktycznych, jak i bierze udział w akcji charytatywnej. Wszyscy uczestnicy na koniec kursu otrzymają certyfikat.

Osoby zainteresowane wolontariatem i udziałem w kursie prosimy o kontakt z Eweliną Sobolewską: wolontariat@pomozim.org.pl lub telefonicznie: 605 460 330.