Relacja Krystyny Skrzyckiej z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Childhood Cancer International w Belgradzie.

W dniach 22 -24 kwietnia miałam przyjemność uczestniczyć w międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Belgradzie przez CCI (Childhood Cancer International). Już po raz 7 przedstawiciele organizacji związanych z tematem leczenia i szeroko rozumianej opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową, wymieniali się wiedzą i doświadczeniem. Wśród uczestników można było spotkać lekarzy, rodziców, oraz młodych ludzi, którzy wygrali walkę z rakiem.

Tematem głównym spotkania były europejskie standardy opieki i leczenia onkologicznego dzieci i młodzieży. Gorąca dyskusja wywiązała się nad kwestiami długoterminowej opieki i rehabilitacji po przebytej chorobie nowotworowej oraz lakonicznie mówiąc transferu chorego ze „świata” onkologii dziecięcej do „świata” dorosłych. Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, iż niezmiernie istotna jest intensyfikacja prac nad lekami dedykowanymi specjalnie dla nowotworów dotykających dzieci i młodzież.

Wystąpienia publiczne, dyskusje w małych grupach a szczególnie rozmowy przy kawie pokazywały jednoznacznie, iż we wszystkich krajach spotykamy się z podobnymi problemami i zasadnym jest korzystanie z doświadczeń innych. Reprezentanci Survivors zwrócili szczególną uwagę na to jak ważne jest po zakończonym leczeniu, uzyskanie informacji o możliwych długoterminowych efektach leczenia onkologicznego oraz ścisła współpraca między grupami ozdrowieńców a organizacjami rodzicielskimi

Chcąc podsumować wyjazd w liczbach wyglądałoby to następująco:

• 3 dni,
• 16 godzin rozmów i prezentacji,
• około 100 uczestników,
• 26 krajów ze wschodniej i zachodniej Europy,

Mimo poważnych i trudnych tematów atmosfera konferencji była bardzo przyjazna. Osobiście mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości nasza Fundacja będzie gospodarzem takiego spotkania w Polsce, tymczasem na kolejną taką konferencje zaprasza Wieczne Miasto – Rzym.