Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursach organizowanych w ramach kampanii „Pola Nadziei”. To świetna okazja do szerzenia idei wolontariatu i bezinteresownej pomocy.
Tegorocznym konkursom towarzyszą hasła:

1) „Działamy z sercem”
Konkurs indywidualny
•    plastyczny – uczniowie:
o    przedszkoli,
o    szkół podstawowych klas I – III,
o    szkół podstawowych  IV – VI,
•    fotograficzny – uczniowie:
o    szkół podstawowych klas VII – VIII,
o    szkół ponadpodstawowych.

2) „Pomaganie na spontanie”
Konkurs grupowy
•    filmowy – spot do 5 min promujący wolontariat – uczniowie:
o    każda placówka.

3) „# POMAGAM”
Konkurs indywidualny
•    kreatywny – sposób na pomaganie w obecnych czasach uczniowie:
o    każda placówka.

Działamy z sercem plastyczny – regulamin

Działamy z sercem fotograficzny – regulamin

Pomaganie na spontanie – regulamin

# POMAGAM- regulamin

Konkursy Pól Nadziei – plakat