Prof. dr hab. n. med. Dariusz Marek Lebensztejn

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii UDSK w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Marek Lebensztejn

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii UDSK w Białymstoku

Profil Prelegenta

Prof. Dariusz M. Lebensztejn jest specjalistą pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. Stopień dr n. med. uzyskał w 1996 r., dr hab. w 2003 r., a tytułu profesora w 2011 roku. Od 2014 roku jest kierownikiem Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej (obecnie Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii) UM w Białymstoku. Był członkiem Zarządów Głównych: Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (PTH) i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHIŻD). Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Sekcji Specjalistycznej ds. zespołu metabolicznego w gastroenterologii dziecięcej PTGHiŻD. W latach 2008–2016 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. Obecnie jest koordynatorem ds. nauczania pediatrii na Wydziale Lekarskim UM i Przewodniczącym Rady Klinicystów UDSK w Białymstoku. Wchodził w skład Zespołu Ekspertów powołanych do opracowania programu specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej, jest współredaktorem podręcznika „Gastroenterologia dziecięca”. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Rady Społecznej USK w Białymstoku. Główna tematyka naukowo-badawcza to gastroenterologia i hepatologia dziecięca.

Wszystkie sesje:
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Marek Lebensztejn

Sesja 1 pediatryczna – Wykład 2

20 Wrz 2019
10:15 - 10:50
Aula Magna UMB