28
Cze

Warsztaty w ramach konferencji

W ramach konferencji „Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej – współpraca w zespole interdyscyplinarnym” odbędą się dwa warsztaty skierowane do uczestników wydarzenia.

Pierwszy warsztat „Od oczyszczania do naskórkowania z opatrunkami URGO” poprowadzi przedstawicielka Laboratoria Polfa Łódź. Uczestnicy poznają właściwości opatrunków UrgoClean i UrgoClean Ag w odniesieniu do strategii TIME. Podczas prezentacji przykładów dowiedzą się, czego spodziewać się po konkretnych opatrunkach zastosowanych w danej fazie gojenia, a także jak odpowiednio dobierać opatrunek, aby odpowiadał on na potrzeby rany.

Drugi warsztat „Diagnostyka w domu pacjenta z wykorzystaniem ultrasonografu Philips Lumify” poprowadzi przedstawiciel Philips Sp. z o.o. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z działaniem mobilnego aparatu ultrasono-graficznego Philips Lumify. W trakcie warsztatów zastaną poruszone zagadnienia z wykonywania badań POC, czyli wstępnej oceny stanu pacjenta w miejscu badania.

Informacji o warsztatach udziela Biuro Konferencji: tel: 85 663 350 840, e-mail: konferencja@pomozim.org.pl