Dr n. med. Małgorzata Borowska

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci

Dr n. med. Małgorzata Borowska

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci

Profil Prelegenta

Dr n. med. Małgorzata Borowska – specjalista stomatologii ogólnej i dziecięcej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 1991 – 2008 asystent w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego. Od roku 2008 pełni funkcję kierownika Poradni Stomatologicznej w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia”, w której leczone są dzieci i pacjenci dorośli z różnymi rodzajami niepełnosprawności, obciążeni chorobami ogólnymi, niewspółpracujący. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, autorką prac i artykułów dotyczących problematyki leczenia stomatologicznego pacjentów niepełnosprawnych. W ramach akcji „ Uśmiech bez barier” obejmuje (wraz z zespołem poradni) opieką stomatologiczną podopiecznych przedszkoli specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów pomocy społecznej Lubelszczyzny.

Wszystkie sesje:
Dr n. med. Małgorzata Borowska

Sesja 4 Stomatologia w opiece paliatywnej – Wykład 1

20 Wrz 2019
16:40 - 17:15
Sala konferencyjna Hotelu Esperanto