Teresa Tankiewicz

Teresa Tankiewicz
Asystent rodziny

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – nauki o rodzinie. Nieustannie pogłębiająca wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, aby móc lepiej i pełniej realizować swoją misję pomagania. W fundacji od 2012 roku. Na stanowisku asystentki rodziny realizuje się jako pracownik i człowiek. Jak sama mówi ” praca z rodzinami daje jej dużo satysfakcji, bo lubi to co robi”. Prywatnie, w związku małżeńskim od 31 lat, mama trójki dzieci i dwóch wnuczek.

Przekaż 1%, rozlicz podatek online