Elżbieta Pęza

Elżbieta Pęza
Rehabiltantka Białostockiego Hospicjum dla Dzieci

Dyplomowana fizjoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Swoje doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywa od 2009 roku w przychodniach rehabilitacyjnych, sanatoriach i rehabilitacji domowej m.in. rehabilitując Pacjentów Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. W pracy wykorzystuje masaż tkanek głębokich i rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, PNF, Kinetic Control (odcinek szyjny i bark), czytanie ciała, planowanie i praca w serii sesji terapeutycznych (Art. Riggs). Kursy specjalistyczne: • Prioprioreceptywne torowanie nerwowo-mięsniowe PNF, • Kinesiology taping, • Kinetic control: (odcinek szyjny i bark), • Skoliozy-diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne, • Masaż tkanek głębokiech i rozluźnienie mięśniowo-powięziowe.

Przekaż 1%, rozlicz podatek online