Mimo, że większość placówek jest pustych … żonkile zasadzone przez nauczycieli i uczniów pięknie kwitną. Cebulki żonkili zasadzone jesienią obumierają, aby wiosną rozkwitnąć jako piękne kwiaty. Żonkile poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamiają nam wyższe cele istnienia, ukazując kruchość i ulotność życia.

Akcja „Pola Nadziei” jest niezwykłą okazją do zaangażowania się w działalność charytatywną.